Při návštěvě Izraele cítíte napětí všude, lidé tu normálně žijí, ale ta ostražitost je kolem vás. Moje teta říkala – „Izrael – to je krásná země, ale žít bych tam nechtěla…“.
V podobném duchu mohu uvést citát z knihy Leona Urise EXODUS: „Pro Židy v Palestině je ohrožení a boj tak samozřejmou součástí jejich života, jako pro Američany košíková. A tak se tu z nich stávají tvrdí lidé.“
Ale abych nebyl negativní, Jeruzalém byl pro mne velmi silný zážitek – historii zde vnímáte opravdu na každém kroku. Stejně tak poušť, kterou jsem tady viděl poprvé, je velmi impozantní a člověk rázem cítí pokoru a vnímá naši malebnou krajinu úplně jinak. Taky vidět nejrůznější plantáže rostoucí v poušti – klobouk dolů…
Tyto fotky jsou z mých dvou návštěv Izraele z let 2012 a 1995.